برگزاری مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پنج مدرسه"ایران من" در استان هرمزگان با همراهی شرکت بر و بحر ایران

اعطای لوح تقدیر موسسه محک 1395