دورهمی پایان سال 1400

روز پنج شنبه 1400/12/26 طی مراسم دورهمی با حضور مدیریت محترم شرکت سرکار خانم حفاری، برگزار گردید.

20220317_120559-min
20220317_120548-min
Image-min